Diensten: Werkgeluk samen-traject

Geinspireerd door werkgeluk?

Ken je dat gevoel? Je volgt een training of workshop, raakt geïnspireerd om er mee aan de slag te gaan maar voor je het weet ben je enkele weken verder, opgeslokt en ingehaald door het werk dat je ook graag wilt doen. Herkenbaar. Want hoewel het onderwerp je grote interesse heeft is het implementeren van het onderwerp niet jouw dagelijkse business. Zo kan het ook gaan met Werkgeluk. Je bent enthousiast en gaat vol energie aan de slag met de kennis en inspiratie die je hebt opgedaan. Maar gaandeweg het proces loop je tegen obstakels zoals in ieder veranderproces. Heel gebruikelijk! Nieuwe gewoontes, nieuw gedrag, mensen meekrijgen kost gewoon veel energie (van jou).

Maar stel nu dat we het samen kunnen doen? Jij kent de organisatie en de mensen, wij hebben de kennis van werkgeluk en samen trekken we het project van de grond, implementeren het en evalueren de resultaten. Dán wordt het een stuk leuker! Dán lukt het namelijk wel is onze ervaring. Hoe leuk is het om werkgelukkiger te worden met je collega’s en successen met elkaar te vieren? Héél leuk!

Met ons programma wordt het werkgeluk in de organisatie verhoogd: Afhankelijk van de behoefte of wensen maken wij een voorstel om te komen tot meer werkgeluk. Een voorbeeld:

Inventarisatie

Aansluiten bij het thema van dat jaar vd organisatie of knelpunten benoemen zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim, verloop enz.

Plan van aanpak

Wie doet er mee, wat gaan we doen, welke resultaten willen we behalen.

Wanneer wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven op aanvraag.

Meten zodat resultaten zichtbaar worden

Keuze uit verschillende methodieken.

Implementatie - werkgelukactiviteiten

Afhankelijk van de gekozen thema’s en/of knelpunten is deze fase bedoeld om medewerkers in beweging te krijgen. De organisatie kan faciliteren maar de medewerker gaat ontdekken wat werkgeluk voor hem of haar betekent en welke invloed hij zelf daarop kan hebben.

Evaluatie

Een stevige evaluatie is belangrijk. Zijn de resultaten behaald, wat valt er nog te doen, hoe gaat de organisatie verder en welke lessen zijn er geleerd.

In onze programma’s werken wij volgens de PDCA cirkel.

Altijd volgens hetzelfde principe

null

Geen goed begin van je (werk)dag?

Jammer!
Organisaties zijn zó veel succesvoller met (werk)gelukkige medewerkers.
Met onze aanpak lukt dat WEL! 

Wetenschap
De mensen van Werkgeluklab hebben een missie. Wetenschap toegankelijk en toepasbaar maken om het werkgeluk van mens en organisatie te vergroten. Het fundament van (werk)geluklab is positieve psychologie. Een stroming binnen de psychologie die kijkt naar positieve ervaringen, eigenschappen en positieve mogelijkheden van mens en organisatie. Een bewezen effectieve strategie om werkgeluk positief te beïnvloeden.
 
Experimenteren
Ontwikkeling zit een mens in z’n genen; een natuurlijke behoefte om op een veilige manier nieuwe dingen uit te proberen. Hoewel er universele onmisbare ingrediënten zijn om werkgelukkig te kunnen zijn blijft het een kwestie van uitproberen. Er is geen ‘one size fits all’. Wij moedigen mensen aan om te ervaren wat voor hen werkt. Met (persoonlijk) leiderschap de regie over je eigen ontwikkelproces te nemen of die van je organisatie; dat betekent experimenteren voor ons.
 
Leren 
Je kunt op vele manieren leren. Uit boeken, van anderen, luisteren, dingen doen en een combinatie daarvan. Uiteindelijk is leren het toepassen van nieuwe kennis en het omzetten in vaardigheden. Zo is het ook met kennis over werkgeluk. Voor spierkracht moet je (blijven) sporten, voor meer werkgeluk moet je blijven leren. Over jezelf of over de organisatie. Wij leren jou wat en hoe je dat kunt doen waarmee jij de tools hebt om het werkgeluk van jezelf en/of de organisatie te verhogen.

Interesse? Neem contact met ons op!